05 February 2010

Cari muka tuh ke yang punya langit dan bumi yaa...

"Siapa memurkakan Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhainya menjadi murka kepadanya.

Namun, siapa meridhai Allah meskipun dalam kemurkaan manusia maka Allah akan meridhainya dan  meridhakan kepadanya orang yang pernah memurkainya.

Allah memperindahnya, memperindah ucapan dan perbuatannya."

(HR. Aththabrani)